• 0933-1853918
  • 0263-2717337

لکنت زبان در کودکان و بزرگسالان

هدف اصلی زبان ایجاد اتباط و ارسال پیام به مخاطب است.حال ممکن است به دلایل مختلفی از جمله لکنت...

تاخیر گفتاری زبانی در کودکان.آیا کودک من مشکل تاخیر در گفتار دارد؟

مانند سایر مهارت هایی که کودک در سال اول زندگی کسب می کند، رشد مهارت های گفتار و زبان...

×

Powered by WhatsApp Chat

× پشتیبانی