• 0933-1853918
  • 0263-2717337

فلج ارب چیست

مقدمه فلج ارب، یا فلج ارب-دوشن، فلج بازو است که در اثر آسیب به گروه بالایی اعصاب اصلی تامین...

×

Powered by WhatsApp Chat

× پشتیبانی