• 0933-1853918
  • 0263-2717337

ورود به مدرسه در کودکان فلج مغزی

مقدمه همانطور که می دانیم اختلال فلج مغزی همه افراد را به یک شکل مشابه تحت تاثیر قرار نمی...

×

Powered by WhatsApp Chat

× پشتیبانی