• 0933-1853918
  • 0263-2717337

کاردرمانی در سالمندان

به طور قرار دادی سالمندی را می­ توان با شروع سن ۶۵ سالگی دانست.به عبارت دیگر سالمندی یا پیری...

×

Powered by WhatsApp Chat

× پشتیبانی