• 0933-1853918
  • 0263-2717337

آیا در مورد سندروم آنجلمن چیزی شنیده اید؟

نگاه کلی سندرم آنجلمن یک اختلال ژنتیکی است. باعث تاخیر در رشد، مشکلات در گفتار و تعادل، ناتوانی ذهنی...

×

Powered by WhatsApp Chat

× پشتیبانی