• 0933-1853918
  • 0263-2717337

اسکولیوز و روش های درمان آن

نگاه کلی به اسکولیوز اسکولیوز یک انحنای جانبی ستون فقرات است. همه افراد دارای انحنای طبیعی در ستون فقرات...

×

Powered by WhatsApp Chat

× پشتیبانی