• 0933-1853918
  • 0263-2717337

تشنج چیست؟

آیا تشنج فقط همان تصور عمومی است؟ اولین چیزی که از تشنج به ذهنمون میرسه ، فردیه که روی...

×

Powered by WhatsApp Chat

× پشتیبانی