• 0933-1853918
  • 0263-2717337
کاردرمانی در آسیب های ارتوپدی اندام فوقانی دست با داشتن عملکرد و ظاهری مناسب،با تسهیل در انجام فعالیت های روزمره زندگی انسان،باعث ارتقا کیفیت زندگی در حیطه سلامت می گردد.کاردرمانی در آسیب های ارتوپدی دست به عنوان یکی از بخش های تخصصی ضروری و مکمل در مراکز ارتوپدی و جراحی ترمیمی اندام فوقانی،در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی در مسیر تکامل قرار گرفته است. علم توانبخشی دست متکی بر درک عمیقی ازآناتومی،فیزیولوژی،بیومکانیک،ارگونومی،تجزیه و تحلیل فعالیت های روزمره زندگی انسان،تجهیزات و وسایل کمکی و مباحث روانی_اجتماعی است که دست را با مد نظر قرار دادن در کلیت انسان تحت درمان قرار می دهد. تمرکز اصلی کاردرمانی ، توانبخشی مربوط به اختلالات اندام فوقانی (یعنی شانه، آرنج، ساعد، مچ دست، دست) است و نقش کاردرمانی در توانبخشی اندام فوقانی، بازگشت بیمار به مشارکت اساسی در فعالیت های روزانه خود است. کاردرمانی در آسیب های ارتوپدی در رابطه با چه بیماری هایی انجام می گیرد؟ تمامی آسیب ها و ضایعات در اندام فوقانی که به نحوی عملکرد دست را تحت تاثیر قرار دهند نیازمند مداخلات توانبخشی کاردرمانی هستند در زیر نمونه هایی از شرایط و آسیب های اندام فوقانی (یعنی دست، مچ، آرنج، شانه، روتاتور کاف، مفاصل متعدد) وجود دارد که توسط متخصصین کاردرمانی درمان می شود:
  • آسیب های تاندونی در دست(مانند پارگی ها،کشیدگی ها و..)
  • فشردگی ها و آسیب های عصبی(نوروپاتی ها و..)
  • آسیب های عصبی و عضلانی
  • شکستگی و قطع عضو
  • آرتریت و بیماری های روماتیسمی
  • ناهنجاری های مادرزادی
  • تروما تجمعی
  • صدمات حرارتی و الکتریکی
  • سندروم های درد
نقش کاردرمانی در آسیب ها و صدمات اندام فوقانی چیست؟ هدف و اولویت اصلی کاردرمانی در آسیب های  ارتوپدی اندام فوقانی بدست آوردن بالاترین سطح عملکرد دست پس از انواع آسیب های مربوط به دست می باشد.کلینیک کاردرمانی قادریان با استفاده از به روزترین وسایل کاردرمانی دست و تکنیک ها و جلوگیری از مزمن شدن ناتوانی ها در اندام فوقانی ، سعی دارد بالاترین سطح استقلال و توانمندی را در بیمار ایجاد نماید . کاردرمانگران با کنترل درد و ادم،مراقبت از زخم و بافت اسکار و تجویز اسپیلنت های اختصاصی برای هر بیمار همراه با انجام تکنیک های دست ورزی و منیپولیشن عضلات و مفاصل به حفظ دامنه حرکتی مفاصل،تقویت عضلات ضعیف شده،کشش و انعطاف پذیری عضلات کوتاه شده،توانبخشی انگشتان دست،به حداقل رساندن عوارض جراحی ها در اندام فوقانی و در نهایت به بهبود مهارت های دست ورزی در بیماران  کمک می کنند. در حال حاضر کلینیک کاردرمانی قادریان با به کارگیری جدیدترین تجهیزات توانبخشی دردست به ارائه مداخلات کاردرمانی در آسیب های اندام فوقانی از جمله شانه،آرنج،ساعد،مچ دست و دست می پردازد.جهت مشاوره و ارزیابی توسط متخصصین ما در این زمینه با شماره های کلینیک تماس حاصل فرمایید.۰۲۶۳۲۷۱۷۳۳۷_۰۹۳۳۱۸۵۳۹۱۸
×

Powered by WhatsApp Chat

× پشتیبانی