• 0933-1853918
 • 0263-2717337

کاردرمانی ذهنی شاخه ای از کاردرمانی است که به بهبود و تقویت مهارت های ذهنی و درمان مشکلات ذهنی در کودکانی که دچار اختلال هستند کمک می کند.

 • به عبارتی دیگر کاردرمانی ذهنی به دنبال کسب حداکثر توانایی و کاهش فاصله سن رشدی و تقویمی در کودکانی است که تحت تاثیر اختلالات گوناگون مراحل تکاملی خود را به درستی طی نکرده اند.
  کاردرمانی ذهنی به منظورشناسایی نقاط ضعف کودک در انجام فعالیت ها و بهبود عملکرد کودک در فعالیت های مختلف ،افزایش استقلال و در نهایت تقویت مهارت های اجتماعی و ارتباطی و کسب موفقیت درفعالیت های تحصیلی ارائه می شود.
  چه کسانی به کاردرمانی ذهنی مراجعه می کنند؟
  • کودکان کم توان ذهنی، فلج مغزی، سندروم های ژنتیکی و تاخیر رشدی
  • اختلالات نقص توجه و بیش فعالی
  • اختلالات نافذ رشدی( طیف اوتیسم مانند اوتیسم،آسپرگر و..)
  • اختلال یادگیری(اختلال خواندن،اختلال در دیکته نویسی،اختلال ریاضی و..)
  • کودکان با مشکلات درکی و شناختی
  • کودکان دست و پا چلفتی (کلامزی)
  • اختلالات پردازش حسی
  • اختلالات حافظه ای و عملکرد های اجرایی
  • کودکان با اختلالات رفتاری مانند پرخاشگری،لجبازی،انزوا طلبی و..
  • کودکان با مشکلات ترسیمی و نوشتاری و ضعف در مهارت های دستی

  اهداف کاردرمانی ذهنی در کودکان چیست؟
  کاردرمانی ذهنی در هر فرد متناسب توانمندی ها و نقاط ضعف و قوت او انجام می گیرد اما به طور کلی می توان بهبود مهارت های حرکتی ظریف و درشت، افزایش یکپارچگی حسی،تقویت توجه و تمرکز و عملکرد های اجرایی سطح بالاتر،بهبود مهارت های ارتباطی و بازی با هم سالان و در نهایت افزایش استقلال در فعالیت های روزمره در کودک را به عنوان مهترین اهداف درکاردرمانی نام برد.

  بخش کاردرمانی ذهنی در کلینیک توانبخشی قادریان با به کار گیری رویکرد های مختلف درمانی در حیطه های شناختی،یکپارچگی حسی،رویکرد حسی_حرکتی و مجهز به اتاق حسی(Sensory room)،موسیقی درمانی،گروه درمانی ،بازی درمانی و اتاق تاریک بستری را برای کودکانی که به هر نحوی نیازمند دریافت خدمات کاردرمانی ذهنی هستند فراهم کرده است.

×

Powered by WhatsApp Chat

× پشتیبانی